O společnosti

BYTOVÁ SPRÁVA ALFACOM, s.r.o. patří do skupiny ASN, která spravje nemovitostí v celé České republice.


Aktuality

Nový Občanský zákoník ukladá nájemci povinnost nahlásit změnu počtu osob žijících v domácnosti.

BYTOVÁ SPRÁVA ALFACOM, s.r.o. mění sídlo Od července 2015 je sídlo společnosti ...

Novinky

Spolubydlící osoby podle nového OZ

Občanský zákoník platný od 1.1.2014 ukládá nájemci nebo vlastníkovi jednotky povinnost oznámit změnu počtu osob žijících v nájemcově domácnosti bez zbytečného odkladu pronajímateli.

Neučiní-li to nájemce ani do dvou měsíců, co změna nastala, má se za to, že závažně porušil svou povinnost.

Další právní úpravy stanoví (např. Zákon č. 67/20013 Sb.), že členem nájemcovy domácnosti je osoba žijící v bytě po dobu delší než 2 měsíce.

Žádáme všechny nájemníky, aby splnili svou povinnost co nejdříve oznámením počtu osob žijících v bytě správci nemovitosti, pokud aktuální stav nesouhlasí s údaji na evidenčním listě nebo předpisu plateb.

BYTOVÁ SPRÁVA ALFACOM, s.r.o. mění sídlo

Od července 2015 má společnost nové sídlo:

Renneská třída 750/45
639 00 Brno Štýřice

Ostatní fakturační údaje se nemění.